Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: 0979874130
Email: nguyenthiladuock08@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 9, xã Eahleo, huyện Eahleo, tỉnh Đaklak

Tư vấn trồng bơ booth, Hass. Cung cấp bơ sạch, chất lượng cao.