Vi Tính Nick Computer

Điện thoại: 05006 294 904
Email: nickcomputer@yahoo.com
Địa chỉ: 552 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột